Grundidén för FRIENDS-verksmaheten är att vi tillsammans skall förebygga och
motverka mobbning i skolan, samt för övrigt skapa en trivsam atmosfär.

Vad gör en FRIENDSARE?

* Bryr sig om och säger ifrån.
* Ställer inte upp på mobbning.
* Kommer med kreativa lösningar och förslag på förändringar.
* Kan vara en positiv förebild.

Vad gör du?

Om du vet eller misstänker att en elev är inblandad i mobbning, kontakta
gärna skolans rektor, klassföreståndare, friendslärare eller
antimobbningsgruppen.
Vill du veta mer om friends? Titta på www.friends.se