Kyrkby högstadieskola

Skolan stod klar för inflyttning 1981. År 1992 firades en återinvigning i samband med en om- och tillbyggnad av skolan. Då blev också hela landskapets träningsundervisning direkt hörande till högstadieskolan. Skolan inrymmer ett 30-tal olika klassrum och ämnessalar. Auditoriet inrymmer 348 sittplatser och matsalen kan ta emot 130 matgäster åt gången. Idrottsundervisningen och sporten försiggår i Vikingahallen.

Adress: Kyrkby högstadieskola, Skolvägen 5 AX-22150 JOMALA
Telefon: +358 18 32870
Fax: +358 18 328 727
E-post:
khs(a)sahd.ax

Personalen når du på egna epostadresser enligt principen fornamn.efternamn(a)sahd.ax (å och ä ersätts av a och ö av o)

Skolhälsovårdare Gunilla Fagerlund-Urvas Telefon: 328 723 GSM: 0457-3799065 E-post: fornamn.efternamn(a)ahs.ax
Mottagningstider: t
isdag kl 8-16, torsdag kl 8-16 och fredag kl 8-14.15


Skolpsykolog Ja
n Grajewski GSM: 0457 345 4213

Skolkurator Sofie Eriksson GSM: 0457-3451875
Skolkurator Alexandra Sundholm GSM: 0457-3451876
 

Skolans elevvårdsgrupp: Kristian Granberg, Marie Norrgrann, Marcus Eriksson, Nuran Karlsson, Sofie Eriksson, Alexandra Sundholm, Jan Grajewski och Gunilla Fagerlund-Urvas