Stöd för distansundervisning

Zoom - Ett mötesverktyg

Länk till Zoom

 

Steg 1 - Skapa konto

Lärare behöver skapa ett konto, elever kan ansluta ändå

 

Steg 2 - Installera program

Lärare behöver installera Zoom

 

Steg 3 - Uppstart av möte & dela mötet

Kort instruktion av menyerna i Zoom

 

Här finns en instruktion för hur eleverna skall göra för anslutning till mötet

Instruktion för Zoom / elev

Elever som skall ansluta sig med Android-enheter

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Youtube - Publicering av video