Vi är en KiVA skola

På vår skola använder vi KiVa Skola –programmet!

Förkortningen KiVa kommer från de finska orden Kiusaamisen Vastainen eller
Kiusaamista Vastustava, som på svenska betyder ungefär ”Mot Mobbning”.

KiVa skola är ett vid Åbo universitetet utvecklat och av undervisningsministeriet finansierat åtgärdsprogram, som strävar efter att minska förekomsten av mobbning i skolan.

KiVa har konstaterats minska förekomsten av mobbning och öka skoltrivseln. Så gott som alla finländska och åländska skolor har tagit i bruk KiVa Skola-programmet.

  1. I våras besvarade våra elever en KiVa-enkät.
  2. Elever i åk 7 kommer att ha lektioner under olika teman på klasstimmarna med sina klassföreståndare. T ex Vilken verkan har växelverkan/Jag och mina medmänniskor/  Mobbningens många ansikten/ Mobbningens följder och motkrafter...
  3.  Kiva Street för elever påwww.kivaskola.fi
  4. Virtuell handbok för föräldrar www.kivaskola.fi
  5. Information om KiVa skola-programmet på föräldramöten.
  6. Uppföljning av KiVa-enkäten, årligen för elever.

    KiVa teamet på KHS består av friendslärare och antimobbningsgruppen tillsammans med skolans rektor.