test

ANDTS-plan
Elevhälsoplan
KHS-metoden
Undervisning vid långvarig sjukdom


Skolan har även följande styrdokument för internt bruk:

Kris- och beredskapsplan

Externa länkar

Läroplan för Grundskolan på Åland
Lagen om Barnomsorg och Grundskola