test

Vid direktkontakt via e-post används principen fornamn.efternamn[at]sahd.ax (å och ä ersätts av a och ö av o, [at] ersätts med @)

Kristian Granberg, rektor
Sofie Eriksson, skolkurator
Alexandra Sundholm, skolkurator
Mimosa Reinlund, skolpsykolog (föräldraledig)
Maria Rajamäki, skolsekreterare (må-to)
Maria Melander, skolsekreterare (fr)

Lärare

Marcus Eriksson, elevhandledare
Axel Lindholm, histora, samhällskunskap, religion
Mikael Sviberg, historia, samhällskunskap, religion
Mikael Virta, historia, samhällskunskap, religion
Pernilla Brunström, matematik, fysik, kemi
Johan Ekstrand, matematik, fysik, kemi
Diana Martens, matematik, fysik, kemi
Monica Mansén, matematik, fysik, kemi
Therese Sviberg, matematik, fysik, kemi
Ringa Mari Sundberg, datoransvarig
Ann-Elin Hobberstad, hälsokunskap, idrott
Madelene Fyrqvist, hälsokunskap, pulsträning
Linn Sundblom, hälsokunskap, pulsträning, biologi
Pia Luotomäki, finska, svenska
Salla-Mari Ketokoski, timlärare i finska
Denice Karlsson, timlärare i svenska och engelska
Kenneth Lundsten, svenska, engelska
Anna Mörn, engelska, spanska (tj.ledig)
Karin Nordberg, franska
Marie Norrgrann, svenska, engelska, vicerektor
Kristina Sjöström, engelska, svenska
Lina Sjöholm, svenska
Monica Lind, svenska som andraspråk, spanska
Linda Söderström, engelska, tyska
Annika Holmström, biologi, geografi
Ulrika Sandell-Boman, biologi, geografi
Pernilla Hjärne, idrott
Sune Svensson, idrott
Sara Tobiasson bildkonst
Kristoffer Gottberg, slöjd
Leif Höglund, slöjd
Anna-Greta Pettersson, textilslöjd, finska, tyska
Merja Karlsson, textilslöjd
Monica Malmberg, hemkunskap
Randolph Reymers, musik
Mimmi Nyholm, samordnad specialundervisning
Annika Jansén, speciallärare
Nuran Karlsson, speciallärare
Gudrun Jansson, speciallärare
Jesper Bamberg, svenska som andraspråk, engelska
Josefin Johansson, speciallärare (vårdledig)
Christian Haapamäki, specialklasslärare
Susanna Roberts, speciallärare, tyska

Förbundskansli

Mathias Eriksson, skoldirektör
Monica Koskinen, ekonomichef
Ulrika Ulvestaf, personalsekreterare
Angelica Husell, kanslist (deltid)

Övrig personal

Gunilla Fagerlund-Urvas, skolhälsovårdare
Stefan Sjöberg, IT-assistent
Christian Häger, fastighetsskötare
Agneta Lindholm, ansvarig matutdelare
Fredrik Hjerpe, dietkock
Henrik Henriksson, matutdelare
Samruam Kramkrathok, lokalvårdare
Songsiri Lindqvist, lokalvårdare
Susanne Gerkman, lokalvårdare
Marjut Kauhanen, lokalvårdare
Oana-Elena Misinciuc, lokalvårdare
Tonahongsa Patchareeporn, lokalvårdare
Andrei Misinsiuc, lokalvårdare
Camilla Lampén, skolcoach
Jessica Andersson, elevassistent
Robert Koskinen, elevassistent
Niklas Manselin, elevassistent
Emilia Melander, elevassistent
Maria Melander, elevassistent
Mette Ekblom, elevassistent
Annika Lönnqvist, elevassistent
Kjell Rosén, elevassistent
Ville Sandvik, elevassistent, spanska