test

Vid direktkontakt via e-post används principen fornamn.efternamn[at]saud.ax (å och ä ersätts av a och ö av o, [at] ersätts med @)

Kristian Granberg, rektor
Marika Alm, skolkurator
Sofie Eriksson, skolkurator (tj.ledig)
Amanda Påvals, skolkurator

Alexandra Sundholm, skolkurator
Maria Rajamäki, skolsekreterare (må-to)
Emma-Lina Karlsson, skolsekreterare (fr)

Lärare

Marcus Eriksson, elevhandledare
Axel Lindholm, historia, samhällskunskap, religion och livsåskådning
Mikael Sviberg, historia, samhällskunskap, religion och livsåskådning
Mikael Virta, historia, samhällskunskap, religion och livsåskådning
Pernilla Boman, matematik, fysik, kemi
Johan Ekstrand, matematik, fysik, kemi
Thomas Gau, matematik, fysik, kemi
Diana Martens, matematik, fysik, kemi

Therese Sviberg, matematik, fysik, kemi
Ringa Mari Sundberg, datoransvarig
Madelene Fyrqvist, hälsokunskap, pulsträning tj. ledig 2023-2024
Josefine Gustafsson, hälsokunskap, pulsträning, biologi/geografi

Ann-Elin Hobberstad, hälsokunskap, idrott, biologi, matematik tj. ledig 2023-2024
Linn Sundblom, hälsokunskap, biologi, geografi, pulsträning
Jesper Bamberg, svenska, svenska som andraspråk, engelska
Maria Högnabba finska, svenska, franska

Pia Luotomäki, finska, svenska
Denice Karlsson, timlärare i svenska och engelska
Kenneth Lundsten, svenska, engelska
Anna Mörn-Söderström, engelska, spanska
Marie Norrgrann, svenska, engelska, vicerektor
Kristina Sjöström, engelska, svenska
Lina Sjöholm, svenska
Monica Lind, förberedande undervisning, spanska
Elin Nordling, förberedande undervisning, kreativa klubben

Linda Söderström, engelska, tyska
Ulrika Sandell-Boman, biologi, geografi
Bodil Lindholm, biologi, geografi

Pernilla Hjärne, idrott
Sune Svensson, idrott
Sara Tobiasson, bildkonst
Kristoffer Gottberg, teknisk slöjd
Leif Höglund, teknisk slöjd
Anna-Greta Pettersson, textilslöjd, finska, tyska
Sandra Estberg, textilslöjd
Merja Karlsson, textilslöjd
Jennie Fellman, hemkunskapslärare
Ulf-Christer "Tosse" Jansson, musik

Jessica Andersson, timlärare i resursenheten
Mette Ekblom, speciallärare
Christian Haapamäki, speciallärare
Annika Jansén, speciallärare

Gudrun Jansson, specialklasslärare
Josefin Johansson, speciallärare (vårdledig)
Majken Karlström, speciallärare (vårdledig)
Susanna Roberts, samordnad speciallärare
Kathi Salokoski, specialklasslärare

Förbundskansli

Mathias Eriksson, utbildningschef
Monica Koskinen, ekonomichef
Ulrika Ulvestaf, personalsekreterare
Angelica Husell, kanslist (deltid)

Övrig personal

Maria Landén, skolhälsovårdare
Stefan Sjöberg, IT-assistent
Christian Häger, fastighetsskötare
Camilla Lampén, skolcoach

Agneta Häger, ansvarig matutdelare
Fredrik Hjerpe, dietkock
Celic Roberts, matutdelare
Wanya Andersén, lokalvårdare
Anna Blaszczak-Simionescu, lokalvårdare

Guran Carla, lokalvårdare
Songsiri Lindqvist, lokalvårdare
Mariana Meilie, lokalvårdare

Oana-Elena Misinciuc, lokalvårdare

Andrei Misinciuc, lokalvårdare
Regina Rakauskiene, lokalvårdare
Samuel Backman, elevassistent

Anton Ekstrand, elevassistent
Lukas Förström, elevassistent
Tilde Gullans, elevassistent
Linnea Häger, elevassistent
Maja Häger, elevassistent
Linda Jansson, elevassistent
Emma-Lina Karlsson, elevassistent må-to
Noah Lehtonen, elevassistent
Lena Lindblom, elevassistent

Emilia Melander, elevassistent
Maria Melander, elevassistent tj.ledig
Josefine Palin, elevassistent