test

Vid direktkontakt via e-post används principen fornamn.efternamn[at]saud.ax (å och ä ersätts av a och ö av o, [at] ersätts med @)

Kristian Granberg, rektor
Marika Alm, skolkurator
Sofie Eriksson, skolkurator

Alexandra Sundholm, skolkurator
Maria Rajamäki, skolsekreterare (må-to)
Maria Melander, skolsekreterare (fr)

Lärare

Marcus Eriksson, elevhandledare
Axel Lindholm, histora, samhällskunskap, religion
Mikael Sviberg, historia, samhällskunskap, religion
Mikael Virta, historia, samhällskunskap, religion
Pernilla Boman, matematik, fysik, kemi
Johan Ekstrand, matematik, fysik, kemi
Diana Martens, matematik, fysik, kemi
Monica Mansén, matematik, fysik, kemi
Therese Sviberg, matematik, fysik, kemi
Ringa Mari Sundberg, datoransvarig
Ann-Elin Hobberstad, hälsokunskap, idrott, biologi, matematik
Madelene Fyrqvist, hälsokunskap, pulsträning
Linn Sundblom, hälsokunskap, biologi, hemkunskap 
Jesper Bamberg, svenska som andraspråk, engelska
Ros-Mari Johansson, finska och FBU lärare
Pia Luotomäki, finska, svenska

Salla-Mari Ketokoski, timlärare i finska (föräldraledig)
Denice Karlsson, timlärare i svenska och engelska
Kenneth Lundsten, svenska, engelska
Anna Mörn, engelska, spanska
Karin Nordberg, franska
Marie Norrgrann, svenska, engelska, vicerektor
Kristina Sjöström, engelska, svenska
Lina Sjöholm, svenska
Monica Lind, förberedande undervisning, spanska
Linda Söderström, engelska, tyska
Annika Holmström, biologi, geografi
Ulrika Sandell-Boman, biologi, geografi
Pernilla Hjärne, idrott
Sune Svensson, idrott
Sara Tobiasson bildkonst
Kristoffer Gottberg, teknisk slöjd
Leif Höglund, teknisk slöjd
Anna-Greta Pettersson, textilslöjd, finska, tyska
Merja Karlsson, textilslöjd
Jennie Fellman, hemkunskapslärare

Randolph Reymers, musik
Jessica Andersson, specialklasslärare
Christian Haapamäki, speciallärare
Annika Jansén, speciallärare

Gudrun Jansson, specialklasslärare
Josefin Johansson, speciallärare (vårdledig)
Kristoffer Josefsson speciallärare
Majken Karlström, speciallärare
Susanna Roberts, samordnad speciallärare

Förbundskansli

Mathias Eriksson, utbildningschef
Monica Koskinen, ekonomichef
Ulrika Ulvestaf, personalsekreterare
Angelica Husell, kanslist (deltid)

Övrig personal

Maria Landén, skolhälsovårdare
Stefan Sjöberg, IT-assistent
Christian Häger, fastighetsskötare
Agneta Lindholm, ansvarig matutdelare
Fredrik Hjerpe, dietkock
Henrik Henriksson, matutdelare
Samruam Kramkrathok, lokalvårdare
Songsiri Lindqvist, lokalvårdare
Susanne Gerkman, lokalvårdare
Marjut Kauhanen, lokalvårdare
Oana-Elena Misinciuc, lokalvårdare
Anna Blaszczak-Simionescu, lokalvårdare
Andrei Misinsiuc, lokalvårdare
Camilla Lampén, skolcoach
Samuel Backman, elevassistent

Mette Ekblom, elevassistent
Lukas Förström, elevassistent
Linda Jansson, elevassistent
Niklas Manselin, elevassistent

Emilia Melander, elevassistent
Maria Melander, elevassistent
Markus Nordman, elevassistent
Filippa Rajamäki, elevassistent
Cassandra Åkerholm, elevassistent