test

Vid direktkontakt via e-post används principen fornamn.efternamn[at]saud.ax (å och ä ersätts av a och ö av o, [at] ersätts med @)

Kristian Granberg, rektor
Marika Alm, skolkurator
Sofie Eriksson, skolkurator

Alexandra Sundholm, skolkurator
Maria Rajamäki, skolsekreterare (må-to)
Maria Melander, skolsekreterare (fr)

Lärare

Marcus Eriksson, elevhandledare
Axel Lindholm, histora, samhällskunskap, religion
Mikael Sviberg, historia, samhällskunskap, religion
Mikael Virta, historia, samhällskunskap, religion
Pernilla Boman, matematik, fysik, kemi
Johan Ekstrand, matematik, fysik, kemi
Thomas Gau, matematik, fysik, kemi
Diana Martens, matematik, fysik, kemi

Therese Sviberg, matematik, fysik, kemi
Ringa Mari Sundberg, datoransvarig
Ann-Elin Hobberstad, hälsokunskap, idrott, biologi, matematik
Madelene Fyrqvist, hälsokunskap, pulsträning
Linn Sundblom, hälsokunskap, biologi, geografi
Jesper Bamberg, svenska som andraspråk, engelska
Henna Karlström, finska och Fbu
Pia Luotomäki, finska, svenska

Denice Karlsson, timlärare i svenska och engelska
Kenneth Lundsten, svenska, engelska
Anna Mörn, engelska, spanska
Marie Norrgrann, svenska, engelska, vicerektor
Kristina Sjöström, engelska, svenska
Lina Sjöholm, svenska
Monica Lind, förberedande undervisning, spanska
Linda Söderström, engelska, tyska
Annika Holmström, biologi, geografi, tjänsteledig läsåret 2022-2023
Ulrika Sandell-Boman, biologi, geografi
Bodil Lindholm, biologi, geografi

Pernilla Hjärne, idrott
Sune Svensson, idrott
Sara Tobiasson, bildkonst
Kristoffer Gottberg, teknisk slöjd
Leif Höglund, teknisk slöjd
Anna-Greta Pettersson, textilslöjd, finska, tyska
Merja Karlsson, textilslöjd
Jennie Fellman, hemkunskapslärare

Randolph Reymers, musik
Jessica Andersson, specialklasslärare
Christian Haapamäki, speciallärare
Annika Jansén, speciallärare

Gudrun Jansson, specialklasslärare
Josefin Johansson, speciallärare (vårdledig)
Majken Karlström, speciallärare
Susanna Roberts, samordnad speciallärare

Förbundskansli

Mathias Eriksson, utbildningschef
Monica Koskinen, ekonomichef
Ulrika Ulvestaf, personalsekreterare
Angelica Husell, kanslist (deltid)

Övrig personal

Janette Helenius, skolhälsovårdare
Stefan Sjöberg, IT-assistent
Christian Häger, fastighetsskötare
Agneta Häger, ansvarig matutdelare
Fredrik Hjerpe, dietkock
Celic Roberts, matutdelare
Guran Carla, lokalvårdare
Samruam Kramkrathok, lokalvårdare
Songsiri Lindqvist, lokalvårdare
Oana-Elena Misinciuc, lokalvårdare
Anna Blaszczak-Simionescu, lokalvårdare
Meilie Mariana, lokalvårdare

Andrei Misinciuc, lokalvårdare
Camilla Lampén, skolcoach
Samuel Backman, elevassistent

Mette Ekblom, elevassistent
Anton Ekstrand, elevassistent
Nina Forsman, elevassistent
Lukas Förström, elevassistent
Linnea Häger, elevassistent
Linda Jansson, elevassistent
Niklas Kerwien, elevassistent
Niklas Manselin, elevassistent

Emilia Melander, elevassistent
Maria Melander, elevassistent
Amira Pihlaja, elevassistent