test

Kyrkby högstadieskola

Skolan stod klar för inflyttning 1981. År 1992 firades en återinvigning i samband med en om- och tillbyggnad av skolan. Då blev också hela landskapets träningsundervisning direkt hörande till högstadieskolan. Skolan inrymmer ett 30-tal olika klassrum och ämnessalar. I baracker på skolgården finns ytterligare fyra klassrum samt utrymmen för specialundervisning. Auditoriet inrymmer 348 sittplatser och matsalen kan ta emot 216 matgäster åt gången. Idrottsundervisningen och sporten försiggår i Vikingahallen.

Läsåret 2022-2023
Hösttermin: 16.08.2022-22.12.2022

Vårtermin: 09.01.2023-08.06.2023

Lovdagar
Höstlov: 20-24.10.2022
Lov i.s.m självst.dagen: 05.12.2022

Jullov: 23.12.2022-08.01.2023
Vinterlov: 20-24.02.2023
Påsklov: 07-10.04.2023
Kristi himmelsfärd: 18-19.05.2023

Arbetstider
För 2023-2026 se här