test

Kyrkby högstadieskola

Skolan stod klar för inflyttning 1981. År 1992 firades en återinvigning i samband med en om- och tillbyggnad av skolan. Då blev också hela landskapets träningsundervisning direkt hörande till högstadieskolan. Skolan inrymmer ett 30-tal olika klassrum och ämnessalar. I baracker på skolgården finns ytterligare fyra klassrum samt utrymmen för specialundervisning. Auditoriet inrymmer 348 sittplatser och matsalen kan ta emot 216 matgäster åt gången. Idrottsundervisningen och sporten försiggår i Vikingahallen.

Läsåret 2020-2021
Hösttermin: 18.08.2020-22.12.2020

Vårtermin: 07.01.2021-08.06.2021

Lovdagar
Höstlov: 15-16.10.2020

Jullov: 23.12.2020-06.01.2021
Vinterlov: 22-26.02.2021
Påsklov: 02-05.04.2021
Kristi himmelsfärd: 13-14.05.2021

Arbetstider
För 2021-2023 se här