test

Kyrkby högstadieskola

Skolan stod klar för inflyttning 1981. År 1992 firades en återinvigning i samband med en om- och tillbyggnad av skolan. Då blev också hela landskapets träningsundervisning direkt hörande till högstadieskolan. Skolan inrymmer ett 30-tal olika klassrum och ämnessalar. I baracker på skolgården finns ytterligare fyra klassrum samt utrymmen för specialundervisning. Auditoriet inrymmer 348 sittplatser och matsalen kan ta emot 216 matgäster åt gången. Idrottsundervisningen och sporten försiggår i Vikingahallen.

Läsåret 2021-2022
Hösttermin: 17.08.2021-22.12.2021

Vårtermin: 10.01.2022-08.06.2022

Lovdagar
Höstlov: 21-22.10.2021

Jullov: 23.12.2021-09.01.2022
Vinterlov: 21-25.02.2022
Påsklov: 15-18.04.2022
Kristi himmelsfärd: 26-27.05.2022

Arbetstider
För 2021-2023 se här