test

Stödundervisning är en form av extrahjälp som skolan kan erbjuda de elever, som av olika orsaker har blivit efter i sina studier. Sådana kan vara frånvaro på grund av sjukdom, byte av skola eller svårigheter att förstå nya avsnitt av kurser. Ämnesläraren bör i första hand erbjuda stödundervisning. Elever kan också själva kontakta elevhandledaren eller sin klassföreståndare. Även föräldrar kan givetvis kontakta skolan, när de märker sitt barns svårigheter. Stödundervisning är frivillig och bör alltid ordnas i samförstånd med eleven och dennes föräldrar. Den ordnas antingen under lektionstid eller utanför schemat. Stödundervisning utanför lektionstid kan placeras i början av skoldagen, mellan 08.00-09.00 eller efter kl. 15.00. Då stödundervisning ordnas utanför lektionstid hoppas vi från skolans sida att föräldrar i vissa fall kan hjälpa till med transporterna.
Organiserad stödundervisning:
- Tider för stöd i engelska vårterminen 2024 här
- Tider för stöd i matematik vårterminen 2024 här

 Läromedel tillgängligt att lyssna till på webben: (klickbara länkar nedan)
- Fysik och Kemi. Gå in på www.gleerups.se, i kemi har vi boken "Makro Kemi" och i fysik "Makro Fysik"
- Biologi. Vi använder boken Makro biologi. Gå in på www.gleerups.se och välj 7-9/ biologi/Makro biologi. Ljudfilerna finns under fliken extramaterial.
- Matematik. Gå in på www.liber.se. Vi använder Matematikboken XYZ. X är för årskurs 7, Y för årskurs 8 och Z för årskurs 9.