test

Vi jobbar för skolans miljö och trivsel. Vi är elevernas röster bland de bestämmande vuxna. Vi jobbar bland annat med kioskverksamhet
Pengarna Använder elvrådet enligt elevernas önskemål för ökad trivsel.
Annan verksamhet är att vi medverkar i planeringen av luciadagen, införskaffar ett luciasmycke samt kröner KHS lucia.
Elevrådet kan även understöda klassernas lägerskolor.
Vi samarbetar även med andra verksamheter som till exempel Friends. Varje år ordnar vi även olika temadagar som t.ex. fotbollsdagen
som brukar vara en fin avslutning på året.
Vi jobbar ständigt för att utvecklas och genom vår Facebooksida är alla hjärtligt välkomna att ge tips och idéer på hur vi kan utvecklas!
KHS Elevråd önskar alla ett trevligt skolår!

Elevrådets medlemmar 2020-2021

8A Emmy Perokorpi, Bianca Jourdan                                    9A Linus Strand, Malva Rumander
8B Sofia Mattson, Milo Bergman                                           9B Ella Hilander, Leon Sjölund
8C Alexander Bäck, Nellie Höglund                                       9C Elias Ekström, Alarik Söderlund
8D Douglas Aller, Isabell Slotte                                             9D Anton Engblom, William Andersson
8E Robin Henriksson, Jeppe Jansén                                     9E Emma Boman, Abbe Mattsson
8F Theresia Lindholm, Moa Sjöblom                                     9F Maya Westerlund, Ninni Hampf
                                                                                             9G Hampus Jansén, Céline Flöjt

Lärarrepresentant: Mikael Virta

 

Ordförande: Ella Hilander
Viceordförande: Abbe Mattson
Sekreterare: Emma Boman
Kassör: Céline Flöjt
Kioskansvarig: Linus Strand
Samarbetskoordinator: Nellie Höglund
Mediaansvarig: Leon Sjölund