test

nordplus logo

 

Nordplus junior bidrar till utveckling genom samarbete mellan skolor, förskolor och andra relevanta organisationer inom utbildningsområdet i Norden och Baltikum. Alla aktiviteter syftar till att stärka och utveckla samverkan mellan länderna och omfattar allt från mindre aktiviteter med fokus på processen och själva erfarenhetsutbytet, till större utvecklingsprojekt med syfte att utveckla nya idéer, metoder och arbetssätt. 

Kyrkby högstadieskola har under senare år tillsammans med Vejstrup Efterskole i Danmark genomfört två elevutbyten med bidrag från Nordplus Junior. Vejstrup Efterskoles linjer är inriktade på gymnastik och dans. Besök gärna deras hemsida: www.vejstrup.dk

Inför båda projektansökningar har vi ansökt om ett förberedande besök, som har möjliggjort att de deltagande lärarna har kunnat planera och utforma projektansökan tillsammans på plats. Detta, tror vi, har varit en bidragande faktor till att båda projekt har blivit så lyckade.

2021-2022: ” Fysisk aktivitet som kulturell mötesplats”

2023-2024: ”Ökat välbefinnande genom fysisk aktivitet och interkulturella möten”