Föreningen Hem & Skola i KHS (Föräldraföreningen)

Efter pandemin

Hem och Skola vid Kyrkby Högstadium informerar

Föreningen Hem och Skola vid Kyrkby Högstadium r.f. kallar till digitalt årsmöte nr 3 på zoom, tisdagen den 19 april 2022 kl 19.00.

Här hittar du länken till mötet:

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_ODI1MDRhOWMtN2YyNC00N2VhLTg5ZTQtYzQ4NmViMDBkYzRi%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257B%2522Tid%2522%253A%2522a609c794-a48e-43b2-be34-990f3b068db2%2522%252C%2522Oid%2522%253A%2522f0c646cf-d16d-4be7-9148-d3fbd96c07a5%2522%257D%26fbclid%3DIwAR2Bb2kGhvl3iJ6JLtG5fHErZ7jOc79DzfyA7eLzbyPdXqWkIal5AMEHKWA%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=325f9ef0-f0b0-46fa-9914-d1a98d91f5a1&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Vi behöver dig förälder! Utan nya styrelsemedlemmar kommer föreningen att behöva läggas på is.

Varför behövs föreningen?

I år finns inga pengar längre kvar i kassan, pga uteblivna medlemsavgifter och verksamhet.

Vanligtvis bidrar vi med pengar till samarbetslägret i åk 7, vi delar ut stipendier till elever i åk 7, bidrar med priser till tävlingar som Elevrådet/Kamratföreningen anordnar, ger i mån av möjlighet ekonomiska bidrag till förbättringar i skolan (tex. Multiarenan), anordnar föreläsningar för elever, lärare och föräldrar, samt bjuder på tilltugg vid olika arrangemang som skolan ordnar. Se hemsidans föräldraföreningsflik. Du hittar vår verksamhetsberättelse, samt förslag till verksamhetsplan, på Föreningen Hem & Skola i KHS- sida på Facebook.

Vi arbetar för att våra skolbarn ska må bra i skolan, och för att främja samarbete mellan skola och föräldrar. Föreningen samarbetar med Elevrådet, Elevhälsan och Hem och skola-förbundet. Efter pandemin behövs föreningen än mer, eftersom ekonomiska medel till skolan har skurits ned.

Länk till oss på facebook: https://www.facebook.com/groups/302931426983688

Stöd Föräldraföreningen genom att bli medlem!

Medlemsavgiften är endast 10 € per familj med barn i KHS och betalas in på ÅABs konto FI32 6601 0003 4720 81!

Alla intäkter går till elevernas bästa - så klart!

TACK för Ditt stöd!

 

Styrelsen 2019- 2020:
Johanna Häggblom (ordförande)
Terese Flöjt (vice ordförande)
Maria Thomasson (sekreterare)
Jeanette Johansson (kassör)
Tuire Welander
Åsa Vördgren
Leif Höglund (lärarrepresentant)

Kontakt: ordförande Johanna Häggblom, mobil 040-5954695

För mer information och dialog följ Föreningen Hem & Skola i KHS (Föräldraföreningen) på facebook

 

Föräldraföreningen stadga

 

Vad gör vi?

Föräldraföreningen samarbetar bland annat med Elevrådet, Friends, lärarkåren och det nationella Hem och skola-förbundet.
Föreningen ger bidrag till samarbetsläger för åk 7, delar ut stipendier till elever i åk 7, bidrar med priser till tävlingar som Elevrådet/Friends anordnar samt medverkar vid olika arrangemang som skolan ordnar. Föreningen kan också arrangera evenemang, möten, eller föreläsningar.
Ta gärna kontakt med styrelsen om Ni har några synpunkter eller idéer! Vi tar också tacksamt emot praktisk hjälp i samband med de aktiviteter vi ordnar.

Bli medlem

Medlemsavgiften betalas till Föreningen Hem & Skola i KHS (föräldraföreningen), FI32 6601 0003 4720 81 och är 10 € per läsår/per familj med barn i KHS!
Alla intäkter går till elevernas bästa - så klart!

TACK för Ditt stöd!