test

Föreningen Hem & Skola i KHS (Föräldraföreningen)

På grund av pandemin har föräldraföreningen inte haft årsmöte under läsåret 2020-21, varvid styrelsen ännu är densamma.
Nytt årsmöte är planerat att hållas den 7 september 2021 kl. 19.00. Vi träffas i utrymmet utanför matsalen i KHS, kom in genom stora ingången.
 
Välkommen med på årsmöte! Ta chansen att ha en möjlighet att vara närmare delaktig i ditt barns högstadietid! Platser finns i styrelsen, då flera nu sittande medlemmar inte längre har barn i skolan.

 

Styrelsen 2019- 2020:
Johanna Häggblom (ordförande)
Terese Flöjt (vice ordförande)
Maria Thomasson (sekreterare)
Jeanette Johansson (kassör)
Tuire Welander
Åsa Vördgren
Leif Höglund (lärarrepresentant)

Kontakt: ordförande Johanna Häggblom, mobil 040-5954695

För mer information och dialog följ Föreningen Hem & Skola i KHS (Föräldraföreningen) på facebook

 

Föräldraföreningen stadga

 

Vad gör vi?

Föräldraföreningen samarbetar bland annat med Elevrådet, Friends, lärarkåren och det nationella Hem och skola-förbundet.
Föreningen ger bidrag till samarbetsläger för åk 7, delar ut stipendier till elever i åk 7, bidrar med priser till tävlingar som Elevrådet/Friends anordnar samt medverkar vid olika arrangemang som skolan ordnar. Föreningen kan också arrangera evenemang, möten, eller föreläsningar.
Ta gärna kontakt med styrelsen om Ni har några synpunkter eller idéer! Vi tar också tacksamt emot praktisk hjälp i samband med de aktiviteter vi ordnar.

Bli medlem

Medlemsavgiften betalas till Föreningen Hem & Skola i KHS (föräldraföreningen), FI32 6601 0003 4720 81 och är 10 € per läsår/per familj med barn i KHS!
Alla intäkter går till elevernas bästa - så klart!

TACK för Ditt stöd!